top of page
  • Writer's pictureMorné Lötter

God gee graag


“En die Here sê vir Abram nadat Lot van hom geskei het: Slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en suide, na die ooste en weste; want die hele land wat jy sien, sal Ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid.”

‭‭GÉNESIS‬ ‭13‬:‭14‬-‭15‬ ‭AFR53‬‬


Hierdie geleentheid is n Spesiale seën vir 'n gedenkwaardige geleentheid. Abram het 'n familiestryd bedaar en ontlont. Hy het gesê: "Toe sê Abram vir Lot: Laat daar tog geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagters en jou wagters nie; ons is mos broers.”

‭‭GÉNESIS‬ ‭13‬:‭8‬ ‭AFR53‬‬

; en daarom het hy die seën ontvang wat aan vredemakers behoort. Die Here, wat vrede gee, verheug Hom om Sy genade aan diegene wat na vrede soek en dit nastreef, te openbaar en te gee. As ons nader aan God wil kom, moet ons nader aan die weg van vrede bly.


Abram het baie goedgunstig teenoor sy familie opgetree deur hom die keuse van die grond te gee. As ons onsself ontken van enige iets ter wille van vrede, sal die Here dit vir ons dubbel en dwars terug gee. Soos die patriarg dit kon sien, kan ons dit ook deur geloof verklaar. Abram moes wag vir die fisiese besit, maar die Here het die grond vir hom en sy nageslag bewaar. Grenslose seën behoort aan ons deur die verbondsgeskenk. Alles behoort aan ons. Wanneer ons die Here behaag, maak Hy dit vir ons dit moontlik om oral te kyk en te sien dat alles aan ons behoort, hetsy dinge wat teenwoordig is of dinge wat nog kom. Alles behoort aan God , en Christus behoort aan God, en ons behoort aan CHRISTUS.

8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page